Vanliga frågor

BRANDSLÄCKARE

Skötsel av en brandsläckare

Vänd på din brandsläckare (pulver) 1-2 gånger / år för att undvika att pulvret stockar sig.
Kolla även av manometern så att den står på grönt.
——————————————————————————————————————–

Kan brandsläckare vara olika bra ?

Ja, man ser på effektivitetsklassen hur bra en släckare är.

Exempelvis 43A.
Siffran visar på vilken effektivitetsklass släckaren har, ju högre siffra, desto bättre är släckaren på att släcka den angivna typen av brand.
Bokstaven anger vilken typ av brand släckaren är lämpad för, A–bränder i organiska material som trä, papper, textiler, B–vätskebränder som olja, bensin, målarfärg, C–gasbränder och F – Frityrbränder.

——————————————————————————————————————–

BRANDVARNARE

I vilka rum och vart i rummen ska jag sätta brandvarnare? 

När det gäller brandvarnare rekommenderar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning i en bostad.En brandvarnare övervakar en yta på ca 40 m², detta kan dock variera beroende på bl.a. planlösning och antal rum i hemmet. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga mer än 12 meter och det bör finnas minst en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnare placeras i taket, minst 1 m från väggen, utanför varje sovrum och längs den väg som leder från sovrummen ut ur hemmet. Tänk på att stängda sovrumsdörrar kan göra det svårt att höra om en brandvarnare larmar utanför eller i rummet. Varm rök stiger uppåt så placera en brandvarnare högst upp i taket ovanför trappan. Försök undvik att placera brandvarnare i kök nära spisen, i badrum, nära fönster, vid takarmatur eller i rum där de enkelt orsakar falsklarm.För ökad trygghet i hemmet är Housegards brandvarnare för trådlös seriekoppling ett mycket bra alternativ. Om en brandvarnare larmar så larmar även de andra. Genom att koppla samman flera brandvarnare får du ett säkert brandskydd.
—————————————————————————————————————— 
Hur testar och sköter man en brandvarnare?

Brandvarnare kräver minimalt med med skötsel, trots detta är det just bristande skötsel som är den vanligaste felorsaken. Brandvarnaren skall testas regelbundet, batteriet ska bytas ut rutinmässigt och rengöring ska ske regelbundet. Test utförs genom att trycka in testknappen i några sekunder, brandvarnaren skall svara genom att larma. Larmsignalen skall vara av full styrka vid test. Du kan också testa brandvarnaren med specialproducerad testgas eller med testtändstickor.Rengör brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna för att ta bort damm och smuts. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet, vilket är skadligt för brandvarnaren.
—————————————————————————————————————-  

BRANDFILT
Vad är en brandfilt?
En brandfilt används för att släcka mindre bränder på vågräta ytor och är ett bra komplement till en brandsläckare. Brandfilten används genom att man lägger ut filten över branden och på så sätt kvävs den. Snabbt och effektivt.Perfekt som komplement till 6kg pulverbrandsläckare i köket.

Brandfilten är perfekt att förvara lättåtkomligt i köket.

Börjar det brinna så är det bara att du rycker i de svarta remmarna så åker filten ut
ur förpackningen. Sen är det bara att veckla ut filten och lägga den över elden.
Brandfilten är gjord av ett brandtåligt material som ”inte” kan brinna.
När brandfilten är placerad över elden så stryps syretillförlsen för branden och den släcks.